آخرین اخبار :
مسابقات و رویدادهای اخیر

مسابقات آقایان

انتخابی کشوری و دانش آموزی استان تهران کمتر از 19 سال - آقایان

شرایط برگزاری مسابقات     مسابقات با توپ دو خال زرد و بصورت دوره ای برگزار می شود. تمامی ورزشکاران می...

انتخابی کشوری و دانش آموزی استان تهران کمتر از 15 سال - آقایان

شرایط برگزاری مسابقات     مسابقات با توپ دو خال زرد و بصورت دوره ای برگزار می شود. تمامی ورزشکاران می...

انتخابی کشوری و دانش آموزی استان تهران کمتر از 13 سال - آقایان

شرایط برگزاری مسابقات     مسابقات با توپ دو خال زرد و بصورت دوره ای برگزار می شود. تمامی ورزشکاران می...

انتخابی کشوری و دانش آموزی استان تهران کمتر از 11 سال - آقایان

شرایط برگزاری مسابقات     مسابقات با توپ دو خال زرد و بصورت دوره ای برگزار می شود. تمامی ورزشکاران می...

89,87,86,85

مسابقات بانوان

انتخابی کشوری و دانش آموزی استان تهران کمتر از 19 سال - بانوان

شرایط برگزاری مسابقات     مسابقات با توپ دو خال زرد و بصورت دوره ای برگزار می شود. تمامی ورزشکاران می...

انتخابی کشوری و دانش آموزی استان تهران کمتر از 17 سال - بانوان

شرایط برگزاری مسابقات     مسابقات با توپ دو خال زرد و بصورت دوره ای برگزار می شود. تمامی ورزشکاران می...

انتخابی کشوری و دانش آموزی استان تهران کمتر از 15 سال - بانوان

شرایط برگزاری مسابقات     مسابقات با توپ دو خال زرد و بصورت دوره ای برگزار می شود. تمامی ورزشکاران می...

152,83,82,81

 • 1
 • avatar
 • ZOHREH MORADI
 • 2
 • 3D7CA94A-8AE6-4A7D-BC92-9AD4FCC4FD93.png
 • ARYAN ETEMADI
 • 3
 • F80D6362-3D03-439B-A0CC-01291D114826.jpeg
 • AMIR HOSSEIN SADEGHKHANI
 • 4
 • Scan.jpg
 • NIMA SHAMISA
 • 1
 • 34E04303-E682-4AC5-92CD-99792B55CA9B.jpeg
 • NAARGOL RAMEZANZADEH
 • 2
 • DSC_6562.JPG
 • SANA VEJDANI
 • 3
 • ۲۰۱۸۱۱۳۰_۲۰۳۸۵۹.jpg
 • ATEFEH MOHEBBI
 • 4
 • avatar
 • MAHSA MARAGHEH
 • 35 - 45
 • 2018-05-28 13.20.24.jpg
 • MOHAMMAD HOSSEIN ALLAHYARI
SQUASH TOURS OPEN MEN'S , WOMAN'S

مسابقات 30.000.000 ریالی آزاد SQUASH TOURS

ادامه مطلب
گزارش اسکواش تورز دور اول مسابقات

اولین دور این مسابقات در تاریخ 26 و 27 مهرماه به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد .

ادامه مطلب
گزارش خبری از دومین دور مسابقات Squash Tours

دومین دور مسابقات Squash Tours در تاریخ 24 و 25 آبان ماه به مناسبت هفته کتابخوانی برگزار شد .

ادامه مطلب
آخرین نظرات
حامیان اسکواش تورز