آخرین اخبار :

SQUASH TOURS OPEN MEN'S , WOMAN'S

  • به اطلاع کلیه بازیکنان علاقمندان به اسکواش میرساند به منظور ارتقاع سطح مسابقات و به جهت دسترسی هرچه سریعتر به اهداف تعیین شده در خصوص جذب اسپانسر برای بازیکنان حرفه ای و ارتقاع کیفی مسابقات Squash Tours مسابقات آزاد بانوان و آقایان با شرایط ذیل برگزار میگردد. 


                                                                                  

مسابقات بهار سال 98

1- جایزه مسابقات 30.000.000 ریال میباشد که در همین مسابقات بین نفرات اول تا هشتم مسابقات تقسیم میگردد.

2- ورود به مسابقات برای کلیه بازیکنان آزاد میباشد 

3- مسابقات بدون محدودیت سنی برگزار میگردد.

4- مسابقات در دو جدول بانوان و آقایان برگزارمیگردد.

5- برای شرکت در مسابقات فوق حداقل شرکت در3 دوره مسابقات دوره ای Squash Tours الزامی است.

6- برگزاری مسابقات پس از برگزاری 6 دوره مسابقات دوره ای Squash Tours میباشد 

7- ورودی مسابقات 1.000.000 ریال

8- سید بندی شرکت کنندگان در مسابقات فوق براساس جدول پوینتهای به دست آمده درSquash Tours  میباشد

9- شرکت کلیه بازیکنان از تمام استانها در مسابقات Squash Tours آزاد میباشد.

10- مسابقات دارای جدول پلیت درراند اول میباشد .

11-  نحوه تقسیم جوایز به شرح ذیل میباشد .


LAST 16WINNER PLATEQUARTER FINALSSEMI FINALSRUNNER UPWINNER
POINTS 80 تومان 150,000*1تومان 240,000*4تومان 390,000*2  تومان 510,000*1تومان 600,000*1 حامیان اسکواش تورز