آخرین اخبار :
aid277762-v4-728px-Play-Racquetball-Step-17.jpg
98 squash Tours

اولین دور مسابقات آماتور اسکواش تورز مهرماه 98

98 squash Tours

اولین دور مسابقات آماتور اسکواش تورز مهرماه 98

پایان یافته

salming logo.png
Event Test

زمانی که کاربر در پنل کاربری خود است گذینه ثبت نام در مسابقات وجود ندارد.

Event Test

زمانی که کاربر در پنل کاربری خود است گذینه ثبت نام در مسابقات وجود ندارد.

پایان یافته

مسابقات انتخابی تیمی استان تهران.jpg
انتخابی کشوری و دانش آموزی استان تهران کمتر از 19 سال - آقایان

شرایط برگزاری مسابقات     مسابقات با توپ دو خال زرد و بصورت دوره ای برگزار می شود. تمامی ورزشکاران می...

انتخابی کشوری و دانش آموزی استان تهران کمتر از 19 سال - آقایان

شرایط برگزاری مسابقات     مسابقات با توپ دو خال زرد و بصورت دوره ای برگزار می شود. تمامی ورزشکاران می...

پایان یافته

مسابقات انتخابی تیمی استان تهران.jpg
انتخابی کشوری و دانش آموزی استان تهران کمتر از 17 سال - آقایان

شرایط برگزاری مسابقات     مسابقات با توپ دو خال زرد و بصورت دوره ای برگزار می شود. تمامی ورزشکاران می...

انتخابی کشوری و دانش آموزی استان تهران کمتر از 17 سال - آقایان

شرایط برگزاری مسابقات     مسابقات با توپ دو خال زرد و بصورت دوره ای برگزار می شود. تمامی ورزشکاران می...

پایان یافته

156,155,154,152,151,139,138,89,88

حامیان اسکواش تورز