آخرین اخبار :

شرایط ثبت نام در مسابقات

  • پیش ثبت نام و پرداخت ورودی مسابقات ملاک ثبت نام و شرکت در مسابقات میباشد .
  • کلیه بازیکنان شهرها و استانهای دیگر در صورت تمایل میتوانند در مسابقات شرکت نمایند.
  • جهت شرکت در مسابقات با مراجعه به سایت www.squashtours.com و تکمیل مراحل عضویت در مسابقات شرکت کنید .
حامیان اسکواش تورز