آخرین اخبار :

قوانین مسابقات

 • دور اول مسابقات به صورت 6 ماهه و تا پایان سال 97 می باشد .
 • دارای رنکینگ استانی و مورد تایید هیت اسکواش استان ( معدل امتیازات 5 مسابقه آخر رنکینگ بازیکنان استان تهران را مشخص میکند)
 • مسابقات در 2 روز برگزار میگردد.
 • حداقل نفرات شرکت کننده در هر کلاس 8 نفر میباشد.
 • بازیکنان در صورت عدم رسیدن به حد نصاب در کلاس خود میتوانند در یک رده بالاتر به رقابت بپردازند.
 • بازیکنانی که به صورت متوالی در مسابقات شرکت نمایند از پرداخت ورودی مسابقات در مسابقه پنجم معاف میگردند .
 • ملاک دریافت جوایز کسب حد نصاب امتیاز کلاس اصلی( سن ) بازیکن میباشد.
 • کلیه شرکت کنندگان در صورت تمایل میتوانند در یک رده بالاتر از کلاس خود به رقابت بپردازند و امتیازات بیشتری کسب نمایند .
 • شرکت کنندگانی که درکلاس سنی خود موفق به کسب مقام اولی شدند درصورتی که در دور بعدی مسابقات درکلاس بالاتر شرکت کنند از پرداخت ورودی مسابقه معاف میگردند .
 • امتیازات بازیکنان بر اساس کلاس ورودی و جایگاه کسب شده در جدول لحاظ میگردد.
 • هرکدام از بازیکنان فارغ از نتیجه کسب شده و در صورت رسیدن به حدنصاب امتیازات از جوایز نقدی در کلاس خود بهره مند میگردند.
 • مدت اعتبار امتیازات کسب شده یک سال میباشد. در صورت عدم استفاده یا نرسیدن به حدنصاب ، امتیازات کسب شده صفر میگردد.
 • مسابقات به صورت 3 خذفی برگزار میگردد .
 • مسابقات به صورت 3 از5 و 11 امتیازی برگزار میگرد .
 • کلیه بازیکنان موظف به داوری در مسابقات می باشند.
 • استفاده از عینک محافظ برای کلاس های A,B,C الزامی میباشد .
 • نحوه امتیاز دهی بر اساس بر اساس قوانین PSA میباشد .
حامیان اسکواش تورز