آخرین اخبار :

راهنمای جدول امتیازدهی

Class point %
امتیاز ورودی last 32 last 16 Quarter finalist Semi finalist Runner up Winner
10% 10% 15% 25% 40% 65% 100%
حامیان اسکواش تورز